2014-2016

Zakład Malarstwa to miejsce pracy osób dotkniętych problemem bezdomności oraz przestrzeń prezentacji ich twórczości z możliwością zakupu obrazów. Sens pracy stanowi dogłębne rozpoznanie stanu bezdomności, jego miejsca tak w życiu społecznym, jak i w indywidualnych życiorysach.

Zakład Malarstwa “Nie do Odrzucenia” jest autorskim projektem artysty i pedagoga Arka Pasożyta. Od początku aktywności Zakładu jego pracownicy pod okiem prowadzącego uczyli się podstaw plastyki, aby wybraną techniką opowiedzieć o swoich doświadczeniach życiowych i problemach z którymi się mierzą, przekazać emocje i rozważania czy też oderwać się od obecnej rzeczywistości.

U osób dotkniętych bezdomnością często zanika nadzieja i motywacja do zmiany swojego położenia. Z czasem zaczynają akceptować swój status i traktować go jako naturalny. W tym samym czasie pożywką dla sztuki jest napięcie pomiędzy tym, co daje komfort i stabilność, a problemami i zmiennością. Te konflikty bywają estetyczne, artystyczne, jak i osobiste, społeczne czy też polityczne. Możliwość artykulacji problemu poprzez sztukę powiązana z realnym wpływem jej sprzedaży na status ekonomiczny może być odpowiedzią na część potrzeb osób bezdomnych.
U podstaw Zakładu Malarstwa „Nie Do Odrzucenia” stoi wiara w terapeutyczną rolę sztuki i przekonanie, że dzięki niej można poprawić swoje samopoczucie, a może i sytuację materialną. W Zakładzie Malarstwa istnieje możliwość zakupu prac i tym sposobem wsparcia finansowego inicjatywy i “bezdomnych” malarzy. Pierwszy krok już zrobili. Dochód ze sprzedaży umożliwił kontynuację działalności Zakładu i dał szansę na długoterminowe zatrudnienie uczestników projektu.

w ramach Pracowni Sztuki Zanngażowanej Społecznie 'Rewiry’ przy Centrum Kultury w Lublinie
przy współpracy z Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu
kuratorka: Karina Dzieweczyńska

zaklad malarstwa

Przejdź na fanpage Zakładu

Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016 Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016 Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016 Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016 Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016 Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016 Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016 Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016 Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016 Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016 Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016
Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016
Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016
Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016
Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016 Zakład Malarstwa “Nie Do Odrzucenia”, 2014-2016