NOW
10-11.2020 — COVID-19. The World After the Pandemic, art online resident, Biennale Warsawa, PL
06.2020-2021 — Solidarity and agency, online group exhibition, Arsenal Gallery in Białystok, PL
2018-present — Strike Painting, protests, demos, 1-person walks, social movements, PL


SOON


Recently finished
09-10.2020 — Time to go out, solo exhibition, Golden Kiosk+TIFF Festival, Wrocław, PL
10-11.2019 — Pracownia Wypoczynku, socially engaged art in cooperation with Domem Dziecka w Grotnikach i Teatrem Pinokio, Grotniki/Łódź, PL
07-09.2019 — Jesteśmy po sąsiedzku / Kobiety Koszar, socially engaged art practice in cooperation with Katarzyna Pągowska and Teatr Horzycy, Koszary, Bydgoskie Przedmieście, Toruń, PL
06-09.2019 — Międzygatunkowy Pokój, art exhibition and art auction for pro-animal organization Lab Rescue – adopcje zwierząt laboratoryjnych, Mieszkanie, Toruń, PL